AKRYL

AKRYL

PMMA

POLYMETYLENAKRYLAT

”PLEXI”

Två olika produktionsmetoder förekommer:

Gjuten Akryl framställs genom att fylla en tunnflytande råvara mellan två glasskivor.
Den färdiga plastskivans tjocklek bestäms genom att en avståndslist monteras mellan glasskivornas yttre kanter.

Extruderad Akryl tillverkas genom att akrylgranulat uppvärmes till en flytande massa varefter den med en extruder pressas ut via ett munstycke.

Akryl– produktsortiment
Gjuten Akryl Klar
Färgad
Opal
Mönstrad
Solarieplast
Spegel
Antireflex
Floureserande
Block, 30-100 mm (std)
Extruderad Akryl Klar
Opal
Slagtålig
Profiler Rör
4-kantstav
Rundstav
U-list
H-list


Några viktiga egenskaper hos Akryl
UV-ljus Bibehåller sina egenskaper utmärkt även efter lång tids utomhusexponering.
Missfärgas ej genom exponering i solljus.
E-modul 3000 N/mm²
Vikt Densitet 1.2 kg/m²/mm
Transparens 92% ljusgenomsläpplighet
Temperaturområde -50°C / +80°C
Bearbetning Sågas, Varmformas, Varmbockas, Borras, Limmas, Fräsning, Poleras, Svarvas.
Vanliga användningsområden Fönsterglas, Maskinskydd, Beröringsskydd, Montrar, Möbler, Båtrutor, Skyltar, Armaturkåpor, Skyddsglas till instrument, Affärsinredningar, m.m.

Fördelar

  • Hög ytglans och hårdhet.
  • Mycket god utombeständighet.
  • Påverkas ej av alkaliska lösningar, utspädda syror eller oljor.
  • Utmärkta optiska egenskaper.

Begränsningar

  • Angrips av starka syror, alkoholer, aceton och klorväten.


Tjocklekstoleranser

För gjuten akryl från Repsol gäller följande norm:

2 mm ± 20 %
2.5 – 3 mm ± 15 %
4 - mm ± 10 %


Normalt håller skivor producerade av Repsol en mindre toleransavvikelse än vad som anses som norm hos Repsol.
Det finns en vedertagen DIN norm som andra producenter hänvisar till och som medger en större toleransavvikelse än vad Repsol accepterar.
Extruderad akryl har normalt en bättre tjocklekstolerans än gjuten akryl.

Bearbetning av plast
Plast är ett slagtåligt material där graden av slagtåligheten varierar beroende av materialtyp.
Slagtåligheten påverkas dock nedsättande om materialet utsätts för lokal värmechock som vid t.ex. sågning, borrning, fräsning eller annan bearbetning där felaktiga verktyg användes. Det är därför av största vikt att verktygen är vassa och anpassade för sitt ändamål.
Sågning av plast skall utföras med lämplig sågklinga avsedd till ändamålet där skivan skall vara väl förankrad i ett bord så att inga slag uppstår. Ojämna, frasiga sågkanter kan ge upphov till sprickbildning.
Kemikaliebeständigheten hos plaster är skiftande beroende av val av plast.
Fråga alltid om Du är osäker.

Limning
För att limma akryl mot akryl finns i huvudsak tre typer av lim.

Afix-116 Afix-116 är det mest förekommande limmet.
Limmet appliceras direkt från en flaska med pip på plastskivans kant som trycks mot motsvarande plastskiva.
Härdningstiden beräknas till 1.5 – 2 timmar.
Hållfastheten är något bättre än vid Afix-117.
Afix-117 Lim lämpligt att använda vid kapillärlimning.
Plaststycket sätts mot varandra varvid limmet lämpligen appliceras med en injektionsspruta direkt plast mot plast.
Härdningen sker något snabbare än hos Afix-116.
Hållfastheten är något sämre än vid lim Afix-116
Afix-190 Härdningen påbörjas vid tillsättande av en katalysator vilket medför att appliceringstiden begränsas något.
Appliceringen av limmet görs på skivans kant.
Härdningstiden beräknas till 4 – 5 timmar.
Hållfastheten är överlägsen i jämförelse med ovan limmer.