POLYKARBONAT

POLYKARBONAT
PC
”LEXAN”
”MAKROLON”

Polykarbonat framställs genom extrudering där granulatet värms upp och pressas ut genom ett munstycke till rätt materialtjocklek.

Polykarbonat– produktsortiment
Finns i dessa utföranden. Standard material. Klar

Flamtålig kvalite

Mönstrad. Klar

Extra UV-skyddad yta, båda sidor. Klar

Extra UV-skyddad yta, båda sidor. Bronz

Exra UV-skyddad yta, båda sidor. Grå

Extra UV-skyddad yta, båda sidor. Opal

Mattskydd med antiglid yta

Polykarbonat med Extra reptålig yta


Några viktiga egenskaper hos Polykarbonat
UV-ljus Bibehåller sina egenskaper bra även efter lång tids utomhusexponering.
Materialet gulnar något vid exponering i solljus.
Finns speciellt framtaget material, Sunlife, som ej gulnar vid utomhusexponering.
E-modul 2300 N/mm²
Vikt Densitet 1.2 kg/m²/mm
Transparens 88% ljusgenomsläpplighet
Temperaturområde -40°C / +135°C
Bearbetning Sågas, Stansning, Borras, Limmas, Fräsning, Svarvas, Poleras, Kallbockas. Varmbockas, Varmformas (med reservation).
Vanliga användningsområden Fönsterglas för inbrottsskydd, Maskinskydd, Beröringsskydd, Vindrutor till arbetsmaskiner, Armaturkåpor, Skydd inom starkströmsindustrin, Skyddsglas runt idrottsarenor, Takglasning, m.m.

Fördelar

  • Extremt hög slagseghet, även vid låga temperaturer.
  • Resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (utan metanol), animaliska oljor och fetter.
  • God utomhusbeständighet.
  • Självslocknande vid brand.

Begränsningar

  • Kan ej användas i varmvatten över 60°C (kontinuerligt).
  • Dåligt repmotstånd.
  • Angrips av oxiderade syror, baser, ammoniak, metanol, aromatiska klorerande klorväten.
  • Känslig för brottanvisningar och mikrosprickor.