PVC

PVC
POLYVINYLKLORID

PVC framställs genom extrudering men kan, där mycket höga krav ställs, förekomma som pressad platta med mycket hög ytfinish.

PVC – produktsortiment
Homogen PVC Klar
Vit
Skummad PVC Vit
Färgad
Folie Klar
Vit
Flexibel vinyl (sybar till bl.a. kapell) Klar


Några viktiga egenskaper hos PVC
UV-ljus Påverkas ej vid användning för utomhusbruk
E-modul (styv) 330 - 3200 N/mm² (beroende av mtr)
Vikt Densitet 1.4 kg/m²/mm (homogen)
Densitet 0.55 kg/m²/mm (skummad)
Transparens 76 – 82% ljustransmission beroende av mängden mjukgörare i mtr.
Temperaturområde -20°C / +50-80°C beroende av material
Bearbetning Sågas, Stansning, Varmformas, Borras, Limmas, Fräsning, Kallbockas, Varmbockas.
Vanliga användningsområden Beröringsskydd, Maskinskydd, Reklamskyltar (skummad PVC), Butiksinredningar, Utställningar, Hänvisningsskyltar, Vindskydd., m.m.

Fördelar

  • Genom att i produktionen av materialet blanda i mjukgörare kan graden av slagseghet påverkas.
  • Mycket god kemikalieresistens.
  • Hög slagseghet kan uppnås, även vid kyla.
  • Lätt att varmforma.

Begränsningar

  • Relativt låg mjukningstemperatur.
  • Hög densitet i förhållande till andra termoplaster.